วรรณกรรม-นิยายออกใหม่

#serial:  Book-08

24-44 รักนี้มิอาจกั้น

Book-08
ราคา:
0.00  บาท
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

ความต่าง...ต่างอายุ ต่างเชื้อชาติ กลับก่อให้เกิดความรัก...ที่มิอาจมีสิ่งใดมากั้นขวางได้
ระหว่าง เดวิท กับ ธีรดา ความต่างในทุกสิ่งอย่างนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ
ตรงกันข้าม กลับเป็นการทดสอบที่สำคัญให้หัวใจสองดวง มั่นคง ต่อกัน
และทำให้ความรักนั้นกลับเป็นสิ่งที่ มีค่า มากยิ่งขึ้น